dr Robert Rojewski

Baza wiedzy

Zdrowie to wartość nadrzędna. Niestety zdarza się, że pacjenci ze względu na krępujące bądź intymne jego aspekty bagatelizują tę kwestię, mimo pojawiających się objawów…
Choroba hemoroidalna, dotykająca znaczącą część populacji, stanowi problem nie tylko z perspektywy medycznej, ale i społecznej. Obecnie, dzięki postępowi w dziedzinie medycyny…