dr Robert Rojewski

SZCZELINY ODBYTU

Szczelina odbytu to bolesna rana błony śluzowej kanału odbytu przyjmująca postać liniowego „pęknięcia”. Mechanizm powstawania szczeliny odbytu jest nadal nie do końca poznany. Dużą rolę w powstawaniu ran odgrywa wzmożenie napięcia zwieracza wewnętrznego. Towarzyszące szczelinie dolegliwości bólowe nasilają skurcz zwieraczy, co pogarsza gojenie się ran i wzmaga dolegliwości.

Objawy sugerujące występowanie szczeliny odbytu to przede wszystkim ból okolicy odbytu, nasilający się podczas i po wypróżnieniu. Możliwe jest również niewielkie krwawienie. W przypadku ostrej szczeliny odbytu Pacjent skarży się na duże nasilenie objawów, które trwają krótko lub utrzymują się przez dłuższy czas. W przypadkach szczeliny przewlekłej może dojść do wykształcenia fałdu na brzegu odbytu i brodawki wewnątrz odbytu.

Pacjenci często zastanawiają się, co pomaga na szczelinę odbytu. Na początku stosuje się przede wszystkim środki zachowawcze, takie jak:
  • modyfikacja diety
  • nasiadówki
  • preparaty stosowane miejscowo

W przypadku stwierdzenia przewlekłych szczelin odbytu niezbędne okazuje się leczenie zabiegowe. Obecnie stosuje się zarówno tradycyjne leczenie chirurgiczne,czyli wycięcie szczeliny z przecięciem zwieracza wewnętrznego, jak i laserowe leczenie szczeliny odbytu.

W Gabinecie Chirurgii specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu szczeliny odbytu, jak również innych schorzeń układu wydalniczego, takich jak żylaki odbytu czy grzybica odbytu. Szczelinę odbytu leczymy przy pomocy nowoczesnych metod chirurgicznych. Nasz Gabinet oferuje również wsparcie Pacjentom zainteresowanym uzyskaniem drugiej opinii w zakresie wstępnego rozpoznania i dostępnych metod leczenia.