dr Robert Rojewski

PRZETOKI I ROPIENIE ODBYTU

Zgodnie z definicją przetoka to połączenie pomiędzy dwoma lub więcej narządami wyściełanymi nabłonkiem lub pomiędzy narządem wewnętrznym a skórą. Wyróżnić możemy m.in. przetoki jelitowe oraz przetoki odbytu. W sytuacji, w której zdiagnozowana zostanie przetoka, leczenie wymaga interwencji chirurgicznej.

Przetoka jelitowa jest nieprawidłowym połączeniem między pętlą jelita a inną pętlą jelita lub powłokami jamy brzusznej. Takie połączenie rodzi szereg problemów ze względu na wydostającą się z przetoki treść kałową, która może wywołać zakażenie lub być powodem niedożywienia lub zaburzeń elektrolitowych.

Przetoka jelitowa zewnętrzna, poza wyciekiem treści jelitowej na skórę, jej drażnieniem i powstawaniem lokalnego stanu zapalnego jest przyczyną ogólnego osłabienia, utraty apetytu, nudności i wymiotów, utraty masy ciała. Nieleczona może prowadzić nawet do sepsy.

Przetoka odbytu, nazywana również przetoką okołoodbytniczną, jest kanałem otoczonym przez tkankę ziarninową, który ma ujście wewnętrzne w odbytnicy lub w kanale odbytu, a ujście zewnętrzne na skórze otaczającej odbyt. Przetoka odbytu daje bardzo charakterystyczne objawy:

  • wyczuwalny jest guzek w okolicy odbytu
  • na bieliźnie obserwujemy ropną lub surowiczą treść
  • odczuwamy dyskomfort (pieczenie, a nawet ból w okolicy odbytu)
  • przewlekły stan zapalny
Często pierwszym objawem przetoki jest ropień w okolicy odbytu.

W Gabinecie Chirurgii specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu przetok. Leczenie przetoki odbytu ma charakter zabiegowy. Celem interwencji chirurgicznej jest wycięcie przetoki, a co za tym idzie przywrócenie prawidłowej budowy układu wydalniczego. Pozostajemy do dyspozycji Pacjentów wymagających diagnostyki, jak również Pacjentów, którzy chcieliby skonsultować wstępne rozpoznanie i omówić dostępne metody leczenia.